ค่ายลูกเสือสามัญ (ป.4-6): 7-9 ม.ค. 62
 
ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ : 27 ธ.ค. 61
 
วันคริสต์มาส : 24 ธ.ค. 61
 
กีฬาสีอนุบาล : 7 ธ.ค. 61
 
วันพ่อแห่งชาติ : 3 ธ.ค. 61
 
กิจกรรมทำกระทง วันลอยกระทง : 22 พ.ย. 61
 
พิธีถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า : 22 พ.ย. 61
 
ตรวจสุขภาพประจำปี : 21 พ.ย. 61
 
กีฬาสี ประถม - มัธยม : 16 พ.ย. 61
 
วิทยากรภายนอก ม.4-6 : อ. ฮัสมาน วรธนกันต์ : จุดเปลี่ยนของชีวิต : 17 ส.ค. 61
 
วิทยากรภายนอก ม.1-3 : อ. ประภาส ทองรัก : การคัดแยกขยะ : 10 ส.ค. 61
 
วิทยากรภายนอก ป.5-6 : อ. ปิยนันท์ เทียบศรไชย : พับเหรียญโปรยทาน : 25 ส.ค. 61
 
วิทยากรภายนอก ป.3-4 : นางมณี พึ่งบางกรวย : ดอกกุหลาบจากใบเตย : 16 ส.ค. 61
 
วิทยากรภายนอก ป.1-2 : นายสมจิตร นะสูงเนิน : เครื่องร่อนแสนสนุก : 24 ส.ค. 61
 
รวมภาพกิจกรรมประจำปี 2560