ปรับปรุงล่าสุด : 18 มิถุนายน 2562


     โรงเรียนอุดมศึกษา ได้เพิ่มช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านทาง ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย, และธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อความสะดวกของท่านผู้ปกครอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
กดที่นี่ เพื่อ Download แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคาร
 
ขั้นตอนการกรอกใบชำระเงิน
1. กรอกชื่อ - นามสกุลของนักเรียนในช่อง ชื่อ - นามสกุลทั้ง 2 ส่วน


2. กรอกเลขประจำตัวนักเรียน ในช่อง เลขประจำตัวนักเรียน (Ref 1) ทั้ง 2 ส่วน
นักเรียนโรงเรียนอุดมศึกษา (ลาดพร้าว) กรุณาเติมเลข 1 ตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
นักเรียนโรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต กรุณาเติมเลข 2 ตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
ตัวอย่าง นักเรียนโรงเรียนอุดมศึกษา (ลาดพร้าว) เลขประจำตัว 14578


3. ปีการศึกษาตามด้วยภาคเรียน ในช่อง ปีการศึกษา/ภาคเรียน (Ref 2) ทั้ง 2 ส่วน
ภาคเรียนที่ 1 เดือน พ.ค.-ก.ย. ภาคเรียนที่ 2 เดือน พ.ย.-ก.พ. ภาคเรียนที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) เม.ย.
ตัวอย่าง ปีการศึกษา 2548 ภาคเรียนที่ 2


4. กรอกยอดเงินสด ลงในช่องยอดเงินสด หรือรายละเอียดเช็คลงในช่องรายละเอียดเช็ค ทั้ง 2 ส่วน
ตัวอย่างการชำระด้วยเงินสด


ตัวอย่างการชำระด้วยเช็คธนาคาร


ท่านผู้ปกครองสามารถมาขอรับใบเสร็จตัวจริงได้ที่ห้องธุรการหลังจากท่านทำการชำระเงิน 2 วันทำการ
หมายเหตุ หากท่านชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านทางตู้ ATM หรือผ่านทาง SCB Easy
ขอให้ท่านผู้ปกครองนำในสลิป ATM หรือพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินผ่าน SCB Easy มาขอรับใบเสร็จได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนอุดมศึกษา
329  ลาดพร้าว 94  แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0 2934 8260 (3 สาย) , 0 2538 7438 (3 สาย) โทรสาร : 0 2538 2956
E-Mail : info@udomsuksa.ac.th