ปรับปรุงล่าสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2561

ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต ปีการศึกษา 2561
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
พฤษภาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
มิถุนายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
กรกฏาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
สิงหาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
กันยายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
ตุลาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
พฤศจิกายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ธันวาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
มกราคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
กุมภาพันธ์ 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
มีนาคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
เมษายน 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

 

ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561
 ภาคเรียนที่ 1/2561
 พฤษภาคม
 22 พฤษภาคม 2561  เปิดภาคเรียนที่ 1
 26 พฤษภาคม 2561  กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง อ.ด.พ.
 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561  ค่ายพุทธบุตร
 31 พฤษภาคม 2561  วันงดสูบบุหรี่โลก
 มิถุนายน
 6 มิถุนายน 2561  วันเลือกตั้งประธานนักเรียน
 14 มิถุนายน 2561  กิจกรรมวันไหว้ครู
 16 มิถุนายน 2561  วันประชุมผู้ปกครอง
 26 มิถุนายน 2561  กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 28 มิถุนายน 2561  สวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี
 กรกฎาคม
 16 - 17 กรกฎาคม 2561  สอบกลางภาคเรียนที่ 1
 24 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
 25 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมวันภาษาไทย
 28 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
 31 ก.ค. - 3 ส.ค. 2561  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
 สิงหาคม
 9 สิงหาคม 2561  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 21 สิงหาคม 2561  สัปดาห์วิทยาศาสตร์
 22 - 24 สิงหาคม 2561  วิทยากรภายนอกให้ความรู้กับนักเรียน
 กันยายน
 14 กันยายน 2561  สอบปลายภาคเรียนที่ 1
 17 กันยายน 2561  สอบปลายภาคเรียนที่ 1
 19 กันยายน 2561  สอบปลายภาคเรียนที่ 1
 20 กันยายน 2561  ค่ายวิทยาศาสตร์ (ป.ต้น) / ค่ายจิตอาสา (ป.ปลาย)
 21 กันยายน 2561  ค่ายวิทยาศาสตร์ (ป.ปลาย / ค่ายจิตอาสา (ป.ต้น และ ม.ปลาย)
 24-25 กันยายน 2561  สอบซ่อมมัธยม
 26 กันยายน 2561  ค่ายวิทยาศาสตร์ (ม.ปลาย) / ค่ายจิตอาสา (ม.ต้น)
 27 กันยายน 2561  ค่ายวิทยาศาสตร์ (ม.ต้น) /
 28 - 29 กันยายน 2561  ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1
 ภาคเรียนที่ 2/2561
 พฤศจิกายน
 1 พฤศจิกายน 2561  เปิดภาคเรียนที่ 2
 16 พฤศจิกายน 2561  กีฬาสีประถม-มัธยม
 22 พฤศจิกายน 2561  กิจกรรมวันลอยกระทง
 22 พฤศจิกายน 2561  ถวายราชสดุดีร.6
 ธันวาคม
 3 ธันวาคม 2561  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
 7 ธันวาคม 2561  กีฬาสีอนุบาล
 24 ธันวาคม 2561  กิจกรรมวันคริสต์มาส
 25 - 26 ธันวาคม 2561  สอบกลางภาคเรียนที่ 2
 27 ธันวาคม 2561  กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 มกราคม
 7 - 9 มกราคม 2562  ค่ายลูกเสือป.4-ป.6
 11 มกราคม 2562  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 17 มกราคม 2562  ค่ายลูกเสือป.1-3
 23 - 25 มกราคม 2562  ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 กุมภาพันธ์
 1 กุมภาพันธ์ 2562  นิทรรศการวิชาการ
 13 กุมภาพันธ์ 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 (ม.6)
 15 กุมภาพันธ์ 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 (ม.6)
 18 กุมภาพันธ์ 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 (ม.6)
 25 กุมภาพันธ์ 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2
 27 กุมภาพันธ์ 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2
 มีนาคม
 1 มีนาคม 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2
 6 มีนาคม 2562  ปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.6
 22 - 23 มีนาคม 2562  ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2

ปฏิทินวันหยุด โรงเรียนอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561
 ภาคเรียนที่ 1/2561
 พฤษภาคม
 14 พฤษภาคม 2561  วันพืชมงคล
 29 พฤษภาคม 2561  วันวิสาขบูชา
 กรกฎาคม
 27 กรกฎาคม 2561  วันอาสาฬหบูชา
 28 กรกฎาคม 2561  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
 30 กรกฎาคม 2561  ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
 สิงหาคม
 12 สิงหาคม 2561  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
 13 สิงหาคม 2561  ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
 ตุลาคม
 13 ตุลาคม 2561  วันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
 15 ตุลาคม 2561  ชดเชยวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
 23 ตุลาคม 2561  วันปิยมหาราช
 ภาคเรียนที่ 2/2561
 ธันวาคม
 5 ธันวาคม 2561  วันพ่อแห่งชาติ
 10 ธันวาคม 2561  วันรัฐธรรมนูญ
 28 ธันวาคม 2561  สัมมนาครู
 31 ธันวาคม 2561  วันสิ้นปี
 มกราคม
 1 มกราคม 2562  วันปีใหม่
 16 มกราคม 2562  วันครู
 กุมภาพันธ์
 19 กุมภาพันธ์ 2562  วันมาฆบูชา
 เมษายน
 6 เมษายน 2562  วันจักรี
 8 เมษายน 2562  ชดเชยวันจักรี
 13 - 15 เมษายน 2562  วันสงกรานต์
 16 เมษายน 2562  ชดเชยวันสงกรานต์