ปรับปรุงล่าสุด : 18 มิถุนายน 2562


   
ค่ายลูกเสือสามัญ (ป.4-6): 7-9 ม.ค. 62
 
ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ : 27 ธ.ค. 61
 
วันคริสต์มาส : 24 ธ.ค. 61
 
กีฬาสีอนุบาล : 7 ธ.ค. 61
 
วันพ่อแห่งชาติ : 3 ธ.ค. 61
 
กิจกรรมทำกระทง วันลอยกระทง : 22 พ.ย. 61
 
พิธีถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า : 22 พ.ย. 61
 
ตรวจสุขภาพประจำปี : 21 พ.ย. 61
 
กีฬาสี ประถม - มัธยม : 16 พ.ย. 61
 
จิตอาสา ม.4-6 : 21 ก.ย. 61
 
จิตอาสา ม.1-3 : 26 ก.ย. 61
 
จิตอาสา ป.4-6 : 20 ก.ย. 61
 
จิตอาสา ป.1-3 : 21 ก.ย. 61
 
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.4-6 : 26 ก.ย. 61
 
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.1-3 : 27 ก.ย. 61
 
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.4-6 : 21 ก.ย. 61
 
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.1-3 : 20 ก.ย. 61
 
วิทยากรภายนอก ม.4-6 : อ. ฮัสมาน วรธนกันต์ : จุดเปลี่ยนของชีวิต : 17 ส.ค. 61
 
วิทยากรภายนอก ม.1-3 : อ. ประภาส ทองรัก : การคัดแยกขยะ : 10 ส.ค. 61
 
วิทยากรภายนอก ป.5-6 : อ. ปิยนันท์ เทียบศรไชย : พับเหรียญโปรยทาน : 25 ส.ค. 61
 
วิทยากรภายนอก ป.3-4 : นางมณี พึ่งบางกรวย : ดอกกุหลาบจากใบเตย : 16 ส.ค. 61
 
วิทยากรภายนอก ป.1-2 : นายสมจิตร นะสูงเนิน : เครื่องร่อนแสนสนุก : 24 ส.ค. 61
 
นักเรียนชั้นม.6 ทัศนศึกษา ณ โรงกษาปณ์ : 3 ส.ค. 61
 
 
นักเรียนชั้นม.5 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติและหออัครศิลปิน : 1 ส.ค. 61
 
นักเรียนชั้นม.4 ทัศนศึกษา ณ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด : 6 ส.ค. 61
 
นักเรียนชั้นม.3 ทัศนศึกษา ณ โรงงานกระถางดินเผา : 6 ส.ค. 61
 
นักเรียนชั้นม.2 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : 31 ก.ค. 61
 
นักเรียนชั้นม.1 ทัศนศึกษา การทำขนมกระยาสารท : 2 ส.ค. 61
 
นักเรียนชั้นป.6 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิจัยข้าว : 17 ส.ค. 61
 
นักเรียนชั้นป.5 ทัศนศึกษา ณ อนุสรณ์สถาน : 2 ส.ค. 61
 
นักเรียนชั้นป.4 ทัศนศึกษา ณ มองเทรอส์ คาเฟ่ & ฟาร์ม : 3 ส.ค. 61
 
นักเรียนชั้นป.3 ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลอง : 15 ส.ค. 61
 
นักเรียนชั้นป.2 ทัศนศึกษา ณ ดรีมเวิลด์ : 20 ก.ค. 61
 
นักเรียนชั้นป.1 ทัศนศึกษา ณ ฟาร์มโชคชัย : 1 ส.ค. 61
 
นักเรียนชั้นอนุบาล ทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต : 7 ส.ค. 61
 
วันวิทยาศาสตร์ : 21 ส.ค. 61
 
การแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ : 14 ส.ค. 61
 
วันแม่แห่งชาติ : 9 ส.ค. 61
 
วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 : 28 ก.ค. 61
 
วันภาษาไทย : 25 ก.ค. 61
 
กิจกรรมฟังเทศน์บนหอประชุม : 24 ก.ค. 61
 
บริจาคสิ่งของ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต : 24 ก.ค. 61
 
แห่เทียนพรรษา ณ วัดผลาหาร : 24 ก.ค. 61
 
แห่เทียนพรรษา ณ วัดหว่านบุญ : 24 ก.ค. 61
 
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ : 28 มิ.ย. 61
 
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด : 26 มิ.ย. 61
 
พิธีเปิดประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ : 21 มิ.ย. 61
 
อบรมต่อต้านยาเสพติด จากกรมราชทัณฑ์ : 20 มิ.ย. 61
 
การประชุมผู้ปกครอง : 16 มิ.ย. 61
 
วันไหว้ครู : 14 มิ.ย. 61
 
เลือกตั้งประธานนักเรียน : 8 มิ.ย. 61
 
ค่ายพุทธบุตร : 1 มิ.ย. 61
 
ค่ายพุทธบุตร : 31 พ.ค. 61
 
ค่ายพุทธบุตร : 30 พ.ค. 61
 
วันงดสูบบุหรี่โลก : 30 พ.ค. 61
 
สานสัมพันธ์ พี่น้อง อดพ : 26 พ.ค. 61